Att kunderna blir nöjda betyder allt för våra partners

Vi har ett starkt fokus på att leverera rätt produkter vid rätt tidpunkt och i rätt kvalitet. Varje år producerar vi 120 000 skjutdörrsgarderober som levereras inom 7-14 dagar i Norden.

Vårt mål är att göra det enkelt, hanterbart och förutsägbart att vara vår kund. Detsamma gäller när det kommer till kundförfrågningar. Vi är mycket medvetna om att snabb och professionell hantering av förfrågningar är viktigt för kundnöjdheten. Om kunderna är nöjda med våra produkter är de nöjda med kedjans varumärke. Att behandla en förfrågan inom loppet av 24 timmar är vårt servicemål. Vi lyckas med detta mål i 95 procent av fallen. Och nästan alla kunder bedömer den service de får som mycket hög.

 

Personlig hjälp finns alltid tillgänglig

Vi lägger även stor vikt vid snabb hantering av förfrågningarna och att vara tillgängliga för kedjans butiker när det gäller dialog och support. Vår kundservice är lätt att komma i kontakt med och det är här kedjorna möter kompetenta medarbetare som talar det lokala språket. Vår kundtjänst behärskar fyra språk, så personlig hjälp finns alltid tillgänglig. 

Vi anser att hanteringen av kundförfrågningar är lika viktig för kundnöjdheten som att kunna leverera en ny order i tid. Vi tänker i termer av lösningar – bra och snabba lösningar.

Rulla till toppen

Inprove your business

Get insights and inspiration
sent straight to your inbox