Privacy Policy

Website-eigenaar en contactgegevens

Deze site is van en wordt beheerd door:

KA Interiør A / S

Odinsvej 5

DK-7200 Grindsted

Phone: +45 7672 1500

E-mail: [email protected]

 

KA Privacybeleid

Verwerking van persoonsgegevens

Onder persoonlijke informatie verstaan we elke vorm van informatie die op wat voor manier dan ook met jou te maken heeft.

 

Zakelijke klant en businesspartner

Van jou als zakelijke klant van KA Interiør A/S verzamelen we de volgende gegevens:

Informatie die je aan ons doorgeeft wanneer we een zakelijke relatie aangaan, inclusief:

  • winkelcontactgegevens (vestigingsnummer, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, KvK-nummer en bankgegevens)
  • persoonlijke contactgegevens voor alledaagse contact (contactnummer, naam, telefoonnummer, e-mailadres)
  • contactgegevens van je klant om aan onze verplichtingen als jouw leverancier te kunnen voldoen (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres)
  • aanvullende informatie die je ons verschaft wanneer we zakelijk contact hebben

 

KA Interiør A/S kan ook informatie inwinnen over het eigenaarschap van bedrijven en financiële informatie om inzicht te krijgen in de financiële stabiliteit en kredietwaardigheid die van belang is voor onze zakelijke relatie.


Leverancier en partner

Van jou als leverancier en partner van KA Interiør A/S verzamelen we de volgende gegevens:

Informatie die je aan ons doorgeeft in verband met een levering of samenwerkingsovereenkomst, inclusief:

  • bedrijfsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, KvK-nummer en bankgegevens)
  • persoonlijke contactgegevens voor alledaagse contact (naam, telefoonnummer, e-mailadres)
  • aanvullende informatie die je ons verschaft wanneer we zakelijk contact hebben

 

Gebruik van onze website

Als je onze website gebruikt, verzamelen en verwerken we een aantal gegevens. Meer informatie hierover vind je onder “Gebruiksvoorwaarden en Cookies”. 

 


Privacy en recruitment

Wil je bij KA Interiør A/S komen werken en solliciteer je bij ons? We vertellen je graag hoe we met je gegevens omgaan. Nadat we je sollicitatie en eventuele bijlagen hebben ontvangen, leest een van onze managers de door jou ingestuurde informatie. Hij of zij beoordeelt jouw documenten om te kunnen reageren op je sollicitatie en te beoordelen of je geschikt bent voor de baan.

Je sollicitatie en bijlagen worden intern gedeeld met medewerkers die relevant zijn voor het recruitmentproces. Je gegevens worden niet buiten ons bedrijf gedeeld.

Je sollicitatie en bijlagen worden bewaard tot we een geschikte kandidaat hebben gevonden en het recruitmentproces is afgerond. Hierna worden je sollicitatie en bijlagen binnen maximaal 12 maanden vernietigd.

Ten aanzien van open sollicitaties hanteren we een termijn van maximaal 6 maanden. Hierna worden alle ingezonden documenten vernietigd.

 

Veiligheid

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat jouw informatie per ongeluk of illegaal wordt verwijderd, ontsloten, verloren gaat, wordt gewijzigd of verkeerd wordt begrepen, verkeerd wordt gebruikt of op een andere manier wordt onwettelijk wordt behandeld.

 

Dataminimalisatie

KA Interiør A/S verzamelt, verwerkt en bewaart alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor de door ons vermelde doeleinden. In aanvulling hierop kunnen er wettelijke bepalingen zijn die voorschrijven welke data nodig zijn om te verzamelen en bewaren voor onze bedrijfsvoering. De soort en de scope van de persoonsgegevens die we verwerken, kan ook bepaald zijn door de noodzaak om te voldoen aan een contract of andere wettelijke verplichting.


Data wordt up to date gehouden

Aangezien onze service afhankelijk is van accurate en actuele data, vragen we jou om relevante veranderingen in je gegevens aan ons door te geven. Je kunt de hierboven vermelde contactgegevens gebruiken om ons op de hoogte te stellen van je veranderingen. Wij zullen je persoonsgegevens dan aanpassen. Als wij zelf ontdekken dat gegevens niet (meer) correct zijn, passen we de gegevens aan en stellen we jou daarvan op de hoogte.

 

Opslagperiode

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor de data is verzameld, tenzij de opslag nodig is om te voldoen aan wettelijke regelgeving, inclusief verplichte perioden voor dataopslag. Als je persoonsgegevens niet meer nodig zijn, zorgen we dat ze op een veilige manier worden gewist.

 

Ontsluiten van informatie

We gebruiken een aantal externe partijen voor de opslag en verwerking van data, waaronder leveranciers van IT-oplossingen. KA Interiør A/S  kan je persoonsgegevens doorgeven of stallen bij deze bedrijven en/of serviceproviders als dat nodig is voor onze reguliere bedrijfsvoering, bijvoorbeeld de administratie in onze IT-systemen, analysetaken, marketingtaken, schuldinning, kredietwaardigheidanalyse enzovoorts. Deze derde partijen zullen alleen namens ons gegevens verwerken en mogen deze informatie nooit voor hun eigen doeleinden gebruiken.

Het doorgeven van persoonsgegevens zoals je naam en e-mailadres voor andere doeleinden, zal alleen gebeuren als jij daar toestemming voor geeft.

We gebruiken alleen dataverwerkers in de EU of in landen die je informatie van de juiste beveiliging kunnen voorzien.

 

Je rechten

Je hebt het recht om op elk moment te informeren naar de data die we van jou gebruiken, waar die data vandaan komen en waar wij de gegevens voor gebruiken. Je kunt ook informeren hoe lang we je persoonsgegevens bewaren en wie data over jou ontvangt, voor zover wij gegevens doorgeven binnen Nederland en daarbuiten.  

Op jouw verzoek kunnen we je informeren over de data die we gebruiken. De toegang tot die gegevens kan echter beperkt zijn vanwege de privacy van andere personen, bedrijfsgeheimen en intellectuele eigendomsrechten.

Je kunt gebruikmaken van je rechten door contact met ons op te nemen. Je vindt onze contactgegevens hierboven.

 

Als je het idee hebt dat de persoonsgegevens die we van jou gebruiken onjuist zijn, dan heb je het recht om deze aangepast te krijgen. Je moet contact met ons opnemen en doorgeven waar de onjuistheden zich precies bevinden en hoe we ze kunnen corrigeren.

 

In sommige gevallen hebben we de verplichting om je persoonsgegevens te vernietigen. Dit is bijvoorbeeld het geval als je alle gegeven toestemming intrekt. Als je het idee hebt dat je gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor we ze verzameld hebben, dan mag je verzoeken om ze te laten vernietigen. Je kunt ook contact met ons opnemen als je het idee hebt dat je persoonsgegevens worden verwerkt in strijd met de wet of andere wettelijke verplichtingen. Je hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Als je contact opneemt met KA Interiør A/S met het verzoek om je persoonsgegevens aan te passen of verwijderen, dan zullen we altijd eerst onderzoeken of aan de voorwaarden wordt voldaan. Als dat zo is, zullen we de aanpassing of verwijdering zo snel mogelijk uitvoeren.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt ook bezwaar maken tegen onze ontsluiting van je data voor marketingdoeleinden. Stuur je bezwaar naar de contactgegevens hierboven. Als je bezwaar terecht is, zullen we de verwerking van je persoonsgegevens beëindigen.

Je hebt de mogelijkheid om gebruik te maken van gegevensoverdraagbaarheid. In dat geval wil je jouw gegevens overhevelen naar een andere databeheerder of -verwerker.

We zullen je persoonsgegevens uit onszelf verwijderen, zodra deze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

 

Updates

KA Interiør A/S evalueert en updatet dit privacybeleid regelmatig. Controleer dit privacybeleid alsjeblieft regelmatig op wijzigingen.

Scroll naar boven

Inprove your business

Get insights and inspiration
sent straight to your inbox