Skjutdörrsskåp? På den stora scenen


– nu är sågen också digital

KA Interiør från Grindsted är redo att möta framtidens önskemål och krav på skräddarsydda garderobslösningar. Med invigningen av en ny produktionsanläggning är hela produktionen nu digitaliserad. Resultat: Avsevärt ökad kapacitet och en mer effektiv produktion för att skapa garderober för både befintliga och nya kunder både här hemma och på nya marknader.

KA Interiør i Grindsted är känt för att producera och leverera skjutdörrsskåp efter individuella mått till köks- och möbelbranschen samt byggmarknader, främst i Nordeuropa. Företaget går mot strömmen i en bransch som upplever svåra tider. På fabriken i Grindsted, som årligen producerar cirka 110 000 skjutdörrar, investeras miljoner i framtiden. En högteknologisk produktionsanläggning är redo att möta kundernas ökade krav på individuella garderobslösningar, stor volym och ett minimum av spill.

VD René Heisselberg från KA Interiør: ”Vi investerar i framtiden, där konsumenterna önskar skräddarsydda skjutdörrslösningar till ett rimligt pris. Med en helt digitaliserad fabrik kan vi tillmötesgå dessa önskemål från våra befintliga kunder, men också från ett antal nya kunder i Norden och på nya marknader i Europa.”

Den sista delen av digitaliseringen av fabriken i Grindsted är en helt ny förädlingsanläggning med robot-sortering. Investeringen i högteknologi innebär att företaget kan fördubbla sin produktion de kommande åren och minimera spill av material i samband med sågning med cirka 15-20 procent.

”När vår nya förädlingsanläggning sågar ut till en ny garderob hämtar den data om de enskilda delarna direkt från vårt ERP-system. Och om en order kan ritas och designas samt godkännas i vårt IT-system, kan den också produceras. På så sätt tar vi vår förmåga att skapa individuella lösningar upp på den stora scenen,” berättar Bjarke Vinding, fabrikschef hos KA Interiør.

Högteknologiskt snickeri Många konsumenter önskar skjutdörrsskåp efter mått, som till exempel passar in i ett rum med snedtak. Det kan vara en stor investering.

”Vår styrka är att vi kan producera individuella garderobslösningar till ett pris som är konkurrenskraftigt jämfört med standard-skåp. Det kan vi göra eftersom vi har satsat på högteknologiska lösningar. Och vi kan producera och leverera en garderobslösning efter mått på 7-10 dagar. Det gör oss ännu mer attraktiva som samarbetspartner inom köks- och möbelbranschen och ökar inte bara våra egna konkurrensfördelar, utan också våra kunders konkurrenskraft på en stor europeisk marknad,” säger René Heisselberg.

Rulla till toppen

Inprove your business

Get insights and inspiration
sent straight to your inbox